Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. eightyfour.pl respektuje prawa swoich Klientów do prywatności i dba o ochronę danych osobowych wszystkich Klientów. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania danych wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje odpowiednie procedury organizacyjne.

2. W trakcie korzystania z usług eightyfour.pl oraz strony internetowej chronimy Twoją prywatność przestrzegając przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe zbieramy i jak możemy z tych informacji korzystać.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

3. eightyfour.pl dbając o ochronę Twoich danych przestrzega przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientow jest eightyfour.pl siedzibą w Sokółce, Wojnachy 12, 16-100.

4. eightyfour.pl zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

5. W czasie korzystania ze strony internetowej www.84d.pl i dalszych podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, formularza zamówienia  lub w inny sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi zarazem zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882 ze zm.). Każdemu Użytkownikowi przysługuje na zasadach określonych w ww. ustawie prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby, zawartych w ww. zbiorze danych, w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, lub usunięcia. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług eightyfour.pl

Dane kontaktowe

6. Dane kontaktowe (takie jak Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kraj, adres pocztowy: miejscowość, adres i kod pocztowy) mogą zostać przez nas wykorzystane wyłącznie w celu świadczenia usług, Podając nam swoje dane osobowe i kontaktowe w tym adres email możesz wyrazić również zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Otrzymasz wtedy informacje o najnowszych promocjach i możliwościach systemu z jakiego korzystasz itp. w formie newsletter’a.

7. Podane nam dane są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu:

• Zawarcia i wykonania usługi (umowy) oraz wystawienia rachunku (faktury).

• Udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

• Udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach.

8. eightyfour.pl nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i użytkowników serwisu, poza danymi potrzebnymi do zawarcia oraz wykonywania umowy i świadczenia usług.

9. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa wskazane w art. 23 u.o.d.o i art. 27 u.o.d.o.

10. W celu realizacji zleceń  możliwe jest przekazanie danych osobowych Klienta podwykonawcom takim jak Nasi partnerzy biznesowi, świadczący na naszą rzecz usługi pomocnicze. Współpracujemy jedynie z firmami, którezapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Przesyłamy im wówczas jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie.

Zmiana danych osobowych

11. Każdy klient eightyfour.pl ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych.

Wykorzystanie cookies

12. Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli drobne informacje tekstowe, które przechowywane są przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę.

13. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystanie z serwisu.

Zabezpieczenie danych

14. Nasze bazy danych, aplikacje, system informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich w profesjonalny sposób spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), kryptograficznym, jak i prawnym.

15. Zapewniamy stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń.

16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Płatności

Adres IP

17. Dane o adresie IP, które mogą być zapisywane w logach systemowych naszych serwerów nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych lub do celów statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Zmiany naszej polityki prywatności.

18. eightyfour.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na naszej stronie.

Postanowienie końcowe

19. Każdy korzystający z naszej witryny WWW lub usług elektronicznych zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych m. in. następujących treści:

a. O charakterze bezprawnym,

b. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych eightyfour.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,

c. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

21. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom.

22. Prosimy również o kierowanie wszelkich uwag na temat naszej polityki prywatności na adres email: kontakt@eightyfour.pl

Kontakt:

eightyfour.pl Krzysztof Doroszko
Wojnachy 12, 16-100 Sokółka
tel. +48 533 95 95 29
kontakt@eightyfour.pl