Affinity Photo, Designer, Publisher

Tutoriale, Porady i Skrypty

Od dziś na stronie będą publikowane porady, tutoriale i skrypty do Affinity Photo, Affinity Designer oraz Affinty Publisher.

Jako pierwszy tutorial opiszę jak krok po kroku ustawić aplikacje Affinity aby sprawdzały poprawność pisowni w naszym ojczystym języku (autokorekta PL). Sposób zadziała też na inne języki, natomiast do języka polskiego załączam słowniki do pobrania. Słowniki pobrane z githuba LibreOffice.

Zapraszam do czytania i udostępniania.

Już za tydznień skrypt sparatora częstotliwości – Frequency Separation oparty o Median Blur a nie standardowy Gaussian. Alternatywa dobra bo zachowująca więcej szczegółów krawędzi – ale to za tydzień.